Vergoedingen niet in opdracht

Er zijn 3 mogelijkheden om je te laten vergoeden voor artistieke prestaties die je niet in opdracht uitvoert.

1. Kostenvergoeding 

Je kostenvergoeding dient om je kosten te dekken. Bij de reële kostenvergoeding moet je je kosten bewijzen. De vrijwilligersvergoeding en de kleine vergoeding voor kunstenaars zijn forfaitair. De kosten hoeven dus niet aangetoond te worden. Op de kostenvergoedingen betaal je geen belastingen of sociale bijdragen.

 • Vergoeding voor vrijwilligers: als je voldoet aan de strikte voorwaarden van vrijwilligerswerk hoef je je kosten niet te bewijzen. Je ontvangt  maximaal 30,82 euro per dag en 1.232,92 euro per jaar. De vrijwilligersvergoeding is een all-in kostenvergoeding. Alle kosten zijn in dat bedrag begrepen.
  Je opdrachtgever mag je wel een verplaatsingsvergoeding geven voor maximaal 2.000 kilometer per jaar en maximaal 605,2 euro per jaar:
   • auto: maximaal 0,3352 euro per kilometer;
   • fiets: maximaal 0,21 euro per kilometer;
   • openbaar vervoer: prijs van je ticket.

 

 • Kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars: dat is een all-in kostenvergoeding die je niet kunt combineren met een andere kostenvergoeding:
   • maximaal 114,60 euro per dag per opdrachtgever;
   • niet meer dan 7 dagen na elkaar bij dezelfde opdrachtgever;
   • niet meer dan 30 dagen per jaar;
   • maximaal 2.291,90 euro per jaar.

In afwachting van de kunstenaarskaart wordt de opdrachtgever aangeraden om de

kunstenaar een verklaring op eer laten ondertekenen waarin de kunstenaar bevestigt

nog in aanmerking te komen voor de kleine vergoedingsregeling.

Zie hoger

2. Occasionele inkomsten 

Ben je bezig aan een artistiek werk of een artistieke prestatie, maar doe je dat niet in opdracht? Dan val je niet onder het kunstenaarsstatuut. Dat betekent dat je niet gelijkgesteld wordt aan een werknemer. Als het om een eenmalige activiteit gaat, kun je de vergoeding aangeven als divers inkomen. Je betaalt dan geen sociale bijdragen, wel 33% belastingen.

 • De schuldenaar die geen factuur ontvangt, zal een fiscale fiche 281.50 opstellen voor bedragen groter dan 125 euro.
 • Jij moet een ontvangstbewijs of een nota voor een occasioneel inkomen opstellen.
 • Belastingen: voor je occasionele inkomsten ontvang je van je opdrachtgever een fiscale fiche 281.50 die je aangeeft bij diverse inkomsten. Die inkomsten zijn belastbaar tegen een tarief van 33% na aftrek van je bewezen kosten. Worden je inkomsten toch beschouwd als beroepsinkomsten? Dan betaal je 25 à 50% belastingen in plaats van 33%.
 • Btw: je bent niet btw-plichtig omdat je geen regelmatige activiteit hebt.
 • Sociale bijdragen: je betaalt geen sociale bijdragen
3. Vergoedingen voor regelmatige activiteit
Ben je bezig aan een artistiek werk of een artistieke prestatie, maar doe je dat niet in opdracht? Dan val je niet onder het kunstenaarsstatuut. Dat betekent dat je niet gelijkgesteld wordt aan een werknemer. Als je niet onder gezag werkt én het een regelmatige activiteit is, werk je als zelfstandige.

Ben je fotograaf, auteur, beeldhouwer of schilder? Dan beschik je als scheppend kunstenaar over de auteursrechten op de werken die je creëert. Dat is ook het geval voor uitvoerende kunstenaars zoals muzikanten of acteurs, maar dan gaat het om naburige rechten. Als je die rechten overdraagt, ontvang je een vergoeding die belastbaar is als roerend inkomen. Of je al dan niet sociale bijdragen en btw moet betalen, hangt af van de wijze en het inkomen dat je zo behaalt.

Belastingen: je inkomsten uit auteurs- en naburige rechten zijn tot 53.020 euro belastbaar als roerend inkomen (inkomstenjaar 2011). Op die inkomsten betaal je slechts 15% belastingen, na aftrek van kosten.

Sociale bijdragen:

  • als werknemer: omdat de RSZ de auteurs- en naburige rechten niet als loonbestanddelen beschouwt, betaal je geen sociale bijdrage op de vergoedingen.
  • als zelfstandige: voor de sociale bijdrage op de vergoeding die je ontvangt voor de overdracht van je auteurs- en naburige rechten geldt de volgende regeling:
   • vergoeding ≤ 53.020 euro: je hoeft geen sociale bijdragen te betalen op de vergoeding die je ontvangt voor de overdracht van je auteurs- en naburige rechten.
   • vergoeding >53.020 euro:
    • vergoeding voor auteursrechten: als je nog niet minstens dezelfde sociale bescherming geniet als zelfstandige of de pensioenleeftijd nog niet bereikt hebt, dan moet je sociale bijdragen betalen op de vergoeding die 53.020 euro overschrijdt. Je moet dan aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds..
    • vergoeding voor naburige rechten: je betaalt sociale bijdragen op de vergoeding die 53.020 euro overschrijdt. Je moet dan aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.
 • Btw: als je btw-plichtig bent en je niet geniet van de vrijstelling voor kleine ondernemingen (omzet kleiner dan 5.580 euro per jaar), moet je bij de overdracht van auteursrechten 6 % btw aanrekenen op je facturen. Contracten van uitgave zijn vrijgesteld van btw.

 

 

Comments are closed.