Kunstenaar statuut

Het kunstenaarsstatuut is van toepassing op alle kunstenaars die tegen betaling voor een opdrachtgever werken.  Een opdracht veronderstelt een overeenkomst tussen enerzijds de artiest en anderzijds de persoon die de productie van een artistiek werk of de levering van een artistieke prestatie opdraagt.  Die overeenkomst kan mondeling of schriftelijk zijn.  De opdrachtgever kan in eigen naam en voor eigen rekening optreden of in naam en voor rekening van iemand anders.

 

Werknemer of  Zelfstandige

De algemene regel bepaalt dat er bij een werknemer sprake is van gezag, bij een zelfstandige niet. Maar bij kunstenaars geldt er een speciale regel. Ook als ze geen arbeidsovereenkomst hebben, worden ze als werknemer beschouwd onder bepaalde voorwaarden:

  • Ze leveren een artistieke prestatie en/of produceren een artistiek werk (bv optredens)
  • Ze werken voor een natuurlijk persoon of een rechtspersoon
  • Ze krijgen daarvoor een loon (geen kostenvergoeding)

De werkgever is diegene die de kunstenaar betaalt.

Als je als kunstenaar kan aantonen dat je socio-economisch onafhankelijk bent, kun je ook kiezen voor het zelfstandigenstatuut

Het kunstenaarsstatuut is dus geen apart sociaal zekerheidsstatuut. Een kunstenaar wordt ingepast in de bestaande statuten.  Het is eenvoudigweg het gegeven dat je een artistieke opdracht tegen betaling levert, wordt gelijkgesteld met een werknemer, tenzij je kiest voor het zelfstandigenstatuut.

Op wie is het kunstenaarsstatuut niet van toepassing

  • Niet – kunstenaars
  • Kunstenaars die zonder opdrachtgever werken
  • Kunstenaars die volkomen gratis werken of een kostenvergoeding ontvangen
  • Kunstenaars die artistiek bezig zijn in de schoot van een vennootschap waarvan ze zelf bestuurder of zaakvoerder zijn.  Zij zijn sowieso zelfstandig
  • Kunstenaars louter bezig in familiale kring
 

Comments are closed.