Onze diensten

Wat kunnen wij concreet voor u doen?

Startersadvies :

 • bespreking van de haalbaarheid van een project
 • opmaak van een financieel plan
 • opstart eenmanszaak
 • oprichting vennootschap, coördinatie naar de notaris toe
 • inschrijving in de Kruispuntbank Ondernemingen (bewijs bedrijfsbeheer, bewijs beroepskennis)
 • activering van uw BTW-nummer
 • aanvraag vergunningen (erkenningsnummer), FAVV
 • aansluiting bij een sociale kas
 • aansluiting bij een sociaal secretariaat

Boekhouding :

 • inboeken van aan- en verkoopfacturen,  bankuittreksels en kasbladen
 • opmaken en elektronisch indienen van de BTW-aangifte
 • opmaken en elektronisch indienen van de intracommunautaire opgave
 • opmaken en elektronisch indienen van de BTW-listing
 • opmaken en elektronisch indienen van de Intrastat-aangifte
 • begeleiding van BTW-controles
 • opmaken van balansen (met o.a. tussentijdse resultaten)

Personenbelasting :

 • opmaken van een jaarverslag (eenmanszaken)
 • opmaken en elektronisch indienen van uw aangifte personenbelasting
 • begeleiding van fiscale controle
 • antwoord geven op een vraag om inlichtingen
 • indien bezwaarschrift
 • optimalisatie van het resultaat

Vennootschapsbelasting :

 • opmaken van eindbalans
 • opmaken van verslagen
 • opmaken en neerlegging van de jaarrekening NBB
 • opmaak en elektronisch indienen van de aangifte vennootschapsbelasting
 • begeleiding van fiscale controle
 • antwoord geven op een vraag om inlichtingen
 • indienen bezwaarschrift
 • opmaken en indienen fiscale fiches
 • optimalisatie van het resultaat (evenwicht tussen vennootschapsbelasting en personenbelasting)

Andere :

 • publicaties in het Belgisch Staatsblad
 • advies i.v.m. overname of verkoop van een zaak, vennootschap
 • omvorming van een eenmanszaak naar vennootschap
 

Comments are closed.