Blog

Aanpassingen kunstenaarsstatuut

On 10/11/2014, in Uncategorized, by Elke
0

Aanpassingen kunstenaarsstatuut

Het kunstenaarsstatuut blijft bestaan, maar krijgt een grondige aanpassing. Het statuut is bedoeld voor kunstenaars, zoals dat bij de invoering er van in 2003. Daarom zal er een controle komen op wat een “artistieke prestatie” juist is. De voorstellen die op tafel liggen zijn een absolute verbetering voor de kunstenaar zelf. In het luik werkloosheid komen er nu ook neergeschreven gelijkaardige regels voor die artikels die ook eerder al voor hen van toepassing waren.

Controle effectief geleverde prestaties

De controle op artistieke prestaties zal alleen gebeuren als er geen arbeidsovereenkomst is of als de kunstenaar niet werkt als zelfstandige. Het doel van deze controle is het misbruik van dit regime door niet-kunstenaars te voorkomen om het sociale zekerheidssysteem in zijn geheel betaalbaar te houden voor onze samenleving.

Er waren stemmen om het statuut simpelweg af te schaffen, maar dit is gelukkig afgewend.

De term kunstenaarsvisum te vervangen door ‘visum inzake artikel 1bis’. (artistieke prestaties die worden geleverd voor een opdrachtgever zonder arbeidsovereenkomst). Tevens wordt de commissie kunstenaars aangevuld door 3 vertegenwoordigers uit de artistieke sector. Na toewijzing van het visum blijft dit 5 jaar geldig. Vandaag de dag vallen de controles onder de bevoegdheid van RVA. Het is een verbetering wanneer dit in de toekomst door een gespecialiseerde commissie met kennis van zaken zal gebeuren.

Verbeteringen

  • Eindelijk kunnen ook beeldende en/of scheppende kunstenaars op basis van hun artistieke prestaties in de eigen sector toegang krijgen tot de werkloosheidsreglementering. Dit was tot op heden de meeste flagrante absurditeit bij de werkloosheidsregels voor kunstenaars.
  • Het toepassingsgebied van de cachetberekening in de werkloosheid wordt geopend voor alle prestaties van artistieke aard, zonder hier een onderscheid te maken. Totnogtoe kwamen enkel de uitvoerende kunstenaars hiervoor in aanmerking.
  • Bijzonder positief is de aanpassingen in de werkloosheidsregels inzake de bewijslast van artistieke prestaties. Hier geldt namelijk een halvering van de bewijslast: om te bewijzen dat met kunstenaar is in hoofdberoep geldt een halvering van de bewijslast. Volgens de nieuwe regels dient men 156 dagen van artistieke prestaties te bewijzen in plaats van 312. Bovendien mogen er van die 156 dagen 52 niet artistieke gepresteerde dagen zijn.
  • Wat ter terugkeer in de werkloosheid naar de 1ste vergoedbaarheidsperiode betreft is er ook een aanpassing gebeurd. Men zal in plaats van nu 12 maanden voltijds te moeten werken binnen de 18 maanden, 156 dagen (waarvan 52 niet- artistiek mogen zijn) moeten bewijzen om die terugkeer te kunnen realiseren.

 

Het compromis van maatregelen is duidelijk een verbetering voor de kunstenaar.

http://www.acvcultuur.be/nl/informatie/kunstenaarsstatuut/persbericht_kunstenaarsstatuut-714.html

 

Comments are closed.