Energiebesparende uitgaven in AJ 2013

De besparingsmaatregelen van de nieuwe regering zijn de laatste tijd het onderwerp van gesprek. Deze besparingen uiten zich op verschillende vlakken. Zo ontsnappen ook de energiebesparende uitgaven de dans niet. Wat verandert er nu concreet?

Groene leningen

Het belastingvoordeel op groene leningen daalt. Degenen die in de periode van 1 januari 2009 tot 31 december 2011 een groene lening afsloten met de gedachte dat ze dan gedurende de volledige looptijd konden genieten van 40 % belastingvermindering op de betaalde interesten, hebben het mis. Deze belastingvermindering wordt immers vanaf 1 januari 2012 teruggebracht tot 30 %.

Natuurlijke personen konden sowieso maar tot 31 december 2011 nog een krediet afsluiten in het stelsel van de groene leningen. Vanaf dat moment komen er dus geen nieuwe groene leningen meer in aanmerking voor de belastingvermindering.

Een lichtpuntje: aan de interestbonificatie wordt niet geraakt.

Energiebesparende investeringen

Uitgaven in energiebesparende investeringen (uitgezonderd investeringen in dakisolatie)

Uitgaven voor energiebesparende investeringen die vanaf 2012 worden gedaan, komen in principe niet langer in aanmerking voor een belastingvermindering.

Er werd echter een overgangsmaatregel uitgewerkt. Zo kunnen investeringen die betaald werden in 2012 toch nog in aanmerking komen voor belastingvermindering in het kader van energiebesparende uitgaven. Hierbij is het van belang of de investering voortkomt uit een ondertekende overeenkomst met de aannemer vóór 28 november 2011 of na 28 november 2011.

Ondertekende overeenkomst vóór 28 november 2011

Als de overeenkomst met de aannemer gesloten werd voor 28 november 2011 en de betaling vindt plaats in 2012 dan geeft deze betaling recht op de belastingvermindering van 40 % voor energiebesparende uitgaven. Deze vermindering is net zoals in het verleden overdraagbaar naar de volgende 3 aanslagjaren en kan omgezet worden in een belastingkrediet.

Deze overeenkomst mag een ondertekende offerte of bestelbon zijn. Eveneens is er geen registratieverplichting van de overeenkomst.

Ondertekende overeenkomst na 28 november 2011

Als de energiebesparende uitgaven betrekking heeft op werken uitgevoerd in het kader van een overeenkomst gesloten na 28 november 2011, geven deze geen enkel recht op belastingvermindering.

Energiebesparende investeringen in dakisolatie

Voor energiebesparende investeringen in dakisolatie wijkt bovenstaande regeling licht af.

Wat betreft de overeenkomsten ondertekend vóór 28 november 2011 en betaald in 2012 worden ze hetzelfde behandeld als de andere energiebesparende investeringen.

Het verschil zit hem in de overeenkomsten ondertekend na 28 november 2011 (of van vóór 28 november 2011 maar pas na 2012 betaald). Deze uitgaven blijven wel nog recht geven op een belastingvermindering. Deze vermindering is echter niet meer overdraagbaar naar volgende aanslagjaren en kan ook niet meer omgezet worden in een belastingkrediet. Daarnaast blijft hier (net zoals vroeger) de voorwaarde gelden dat de woning minstens vijf jaar oud moet zijn.

Wat met energiebesparende uitgaven gedaan in het verleden en die nog niet helemaal in aanmerking zijn gekomen voor belastingvermindering?

Deze energiebesparende investeringen die betaald werden vóór 2012 blijven recht geven op een belastingvermindering. Indien de woning ouder is dan vijf jaar komen ze ook nog in aanmerking voor overdracht van het niet gebruikte saldo van de belastingvermindering naar de aangiftes van 2012, 2013 en 2014. Dit recht is immers verworven in het verleden. De (overgedragen) belastingvermindering blijft ook in aanmerking komen voor omzetting in een belastingkrediet.

 

 

Comments are closed.