Blog

Belangrijke verplichtingen als opdrachtgever/aannemer van werken!

On 28/12/2017, in Uncategorized, by Elke
0

Als opdrachtgever/aannemer van bepaalde werken heeft u tal van wettelijke verplichtingen, maar deze drie onderstaande willen we nog eens duidelijk benadrukken. Ze kunnen namelijk bij niet-naleving zware gevolgen voor u inhouden. 1. De verplichting tot aangifte van werken in onroerende staat U dient, als aannemer van werken in onroerende staat, aangifte te doen van de […]

Lees verder »

Vennootschap oprichten? Bezint voor u begint

On 20/11/2017, in Uncategorized, by Elke
0

Driewerf hoera: de regering heeft eindelijk de vennootschapsbelasting verlaagd. Het moment om een bedrijfje op te richten en niet meer die ellendig hoge personenbelasting te betalen? Zo simpel is het niet. De regering zorgt er in één beweging voor dat u maar beter twee keer nadenkt. Op 26 juli had de regering goed nieuws voor […]

Lees verder »

Uitbreiding van het aanvullend pensioen voor alle zelfstandigen

On 10/10/2017, in Uncategorized, by Elke
0

Wat verandert er precies? Hoe wordt het systeem van het aanvullend pensioen voor zelfstandigen georganiseerd? “Vandaag kunnen zelfstandigen die via een eenmanszaak werken en een aanvullend pensioen willen opbouwen, enkel een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) afsluiten. De premies zijn beperkt, omdat ze maximaal 8,17 procent van het beroepsinkomen kunnen bedragen, met een absoluut […]

Lees verder »

Vanaf januari mogelijkheid om onroerende verhuur aan btw te onderwerpen

On 25/09/2017, in Uncategorized, by Elke
0

In het kader van het zomerakkoord werd door de regering een opvallende maatregel genomen. Nieuwe professionele contracten van onroerende verhuur kunnen vanaf 1 januari 2018 optioneel aan btw onderworpen worden. Hoe is de situatie op dit moment? De Europese btw-richtlijn stelt de verhuur van onroerende goederen in principe vrij van btw. Daarop zijn echter vier […]

Lees verder »

De Kamer keurt de hervorming goed van het afkopen van de studiejaren

On 22/09/2017, in Uncategorized, by Elke
0

Deze donderdag 21 september 2017 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers de hervorming goedgekeurd met betrekking tot de regularisatie van de studieperioden voor de pensioenberekening van de ambtenaren, werknemers en zelfstandigen. Vanaf 1 december 2017 zal iedere werkende, ongeacht het stelsel, zijn studiejaren kunnen afkopen op het moment dat hij het wenst. 1500 euro per diplomajaar […]

Lees verder »

Afschaffing vestigingswetgeving in Vlaanderen een feit?

On 17/03/2017, in Uncategorized, by Elke
0

Op de Vlaamse Ministerraad van vrijdag 17 maart werd beslist over de afschaffing van de gereglementeerde beroepen met uitzondering van het bedrijfsbeheer en de bouwberoepen.  Waarover gaat het ? Door Europese regelgeving is het op dit ogenblik voor EU-onderdanen makkelijker om een handelsonderneming in België op te starten dan voor de Belgen zelf.  Hieraan wil […]

Lees verder »

Nieuwe spelregels voor de student-zelfstandige!

On 16/03/2017, in Uncategorized, by Elke
0

Sinds 1 januari 2017 kunnen studenten die ook een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen of starten, genieten van het nieuwe sociale en fiscale statuut ‘student-zelfstandige’. Dit nieuwe statuut voorziet in een bijzondere regeling op het gebied van de sociale zekerheidsbijdragen en versoepelt tegelijkertijd de voorwaarden om op fiscaal vlak nog als persoon ten laste te worden beschouwd. […]

Lees verder »

Registratie huurcontracten kan online

On 09/02/2017, in Uncategorized, by Elke
0

Het is verplicht een huurcontract te laten registreren. U hoeft daar niet langer voor naar een registratiekantoor, voortaan kan dat ook online. Als een huurcontract wordt geregistreerd, worden de belangrijkste gegevens in de overeenkomst opgenomen in de administratie van het registratiekantoor. Niet alleen huurcontracten moeten worden geregistreerd, ook alle andere contracten over onroerende goederen, zoals […]

Lees verder »

Kleine onderneming? Voortaan moet u mogelijk geen btw-klantenlisting meer indienen.

On 07/02/2017, in Uncategorized, by Elke
0

Vanaf 1 juli 2016 moet u niet langer een jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers (‘klantenlisting’) indienen wanneer u aan de volgende twee voorwaarden voldoet: Uw onderneming valt onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen Uw klantenlisting is een nihil-klantenlisting wat met andere woorden betekent dat uw klanten (terecht) geen Belgisch btw-nummer hebbenof wél een Belgisch btw-nummer […]

Lees verder »

Studentenjob: 50 dagen vervangen door 475 uren

On 17/01/2017, in Uncategorized, by Elke
0

Studentenjobs zijn aan bepaalde regels onderworpen in termen van sociale bijdragen. Onder bepaalde voorwaarden zijn de sociale bijdragen die studenten hoeven te betalen tot een bepaald plafond vastgelegd. De federale regeling besloot onlangs om de regelgeving rondom dit thema aan te passen. Hieronder vind je alle nuttige informatie. Regels die van kracht waren tot 1 […]

Lees verder »