Ons team

 

Desiree: De opleiding Bedrijfsmanagement met als afstudeerrichting  Accountancy-Fiscaliteit, die ik gevolgd heb aan de Provinciale Hogeschool Limburg bracht een aantal verplichtingen met zich mee zoals het voltooien van een 9 weken durende stage in het laatste jaar. Hierdoor kwam ik terecht bij ABFK. In juni 2010 behaalde ik mijn diploma Accountancy-Fiscaliteit met grote onderscheiding. Begin juli kreeg ik een werkaanbieding bij ABFK en ik heb dan ook geen seconde getwijfeld om op dit aanbod in te gaan.

Wim : In 1995 heb ik, met onderscheiding, mijn graduaat boekhouding-fiscaliteit behaald aan de PHL in Hasselt, na eerst de 2 kandidaturen licentiaat toegepaste economische wetenschappen in Diepenbeek te hebben doorlopen. Onmiddellijk hierna heb ik mijn kans gegrepen om als bediende te beginnen in ABFK nv. Een 4tal jaar heb ik als enige bediende een 100-tal dossier beheerd. In 1997 heb ik de stage tot erkenning als boekhouder-fiscalist aangevat. Deze erkenning heb ik behaald in 1999. In datzelfde jaar heb ik een beperkt aandelenpakket gekocht in ABFK nv. Na een tiental maanden heb ik Ignis bvba opgericht en het handelsfonds van ABFK nv overgenomen. Jaarlijks volg ik een 40-tal uren bijscholing over fiscale, vennootschaprechtelijke en boekhoudkundige topics.

 

Comments are closed.