Sportbeoefenaar

Zodra sportbeoefenaars prestaties verrichten ten behoeve van organisatoren van sportwedstrijden of –vertoningen, zijn deze prestaties vrijgesteld van btw.  In alle andere gevallen is de sportbeoefenaar btw-plichtig.

In principe is men als sportbeoefenaar onderworpen aan de personenbelasting.

  • Sporters die minimum 16 en maximaal 25 jaar zijn op 1/1/2012, vallen onder het gunstig belastbaar tarief van 16,5% op het deel tot en met 17.030 euro en onder het normaal tarief op het deel daarboven.
  • Voor sporters die 26 jaar of ouder zij op 1/1/2012 vallen onder het tarief van 33% op het deel tot en met 17.030 euro, en voor het deel erboven zal het normaal geldende belastingstarief tellen.

Men kan als sportbeoefenaar  ook een rechtspersoon oprichten waarin 1 of meer sportlui hun activiteit uitoefenen in naam en voor rekening van de vennootschap.
Vermits het om een vennootschap gaat zal deze onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting. Voor het gedeelte van de winst dat de sporter zich wil toekennen onder de vorm van een dividend, tantième of salaris wordt dan weer aan de personenbelasting onderworpen. Hiervoor gelden de zelfde regels als hierboven.

 

 

Comments are closed.