Sportclub

De sportclub is vrijgesteld van btw als de diensten die verstrekt worden door de exploitanten van sportinrichtingen  geen winstoogmerk hebben.

De ontvangsten uit de vrijgestelde werkzaamheden mogen uitsluitend gebruikt worden tot de dekking van de kosten. De vrijstelling geldt ook in de regel alleen voor de personen die de sport beoefenen.

De VZW  is in de sportkringen de meest voorkomende juridische vorm.
Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. De bijkomende economische activiteiten moeten ondergeschikt blijven aan hun hoofddoel (=sport) en de winst mag niet uitgekeerd worden aan de leden.
De VZW wordt onderworpen aan de rechtspersonenbelasting.

Men kan als sportclub ook kiezen voor een handelsvennootschap. Dit is het geval wanneer  de commerciële inkomsten zo groot zijn dat men niet kan volhouden dat het om een ‘bijkomende’ economische activiteit gaat.
Het voordeel van deze vorm is dat de winst wel mag uitgekeerd worden.
Het nadeel is dan weer dat de handelsvennootschap is onderworpen aan de vennootschapbelasting.

 

 

Comments are closed.