Sporttrainer

De administratieve verplichtingen van een sporttrainer zijn afhankelijk van het statuut waaronder men valt :

1. Zelfstandige : men kan kiezen voor het statuut vanzelfstandige.  Je moet je dan aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, enkele verzekeringen afsluiten en een ondernemingsnummer aanvragen.

2. Loontrekkende : je kan ook als werknemer gaan werken.  Dan worden alle formaliteiten geregeld door de werkgever.  Ieder jaar ontvang je dan een loonfiche die moet worden verwerkt in jebelastingsaangifte.

3. Vrijwilliger : tot slot kan je ook sportlessen geven als vrijwilliger.  De grensbedragen van de niet-belastbare vergoedingen voor het aanslagjaar 2012 (vergoedingen vanaf 1.1.2011) bedragen 30,82 EUR per dag en 1.232,92 EUR per jaar.  Als vrijwilliger dient men een overeenkomst te ondertekenen en opgenomen te worden in de lijst van vrijwilligers in de rechtspersonenbelasting.

Als zelfstandig sporttrainer ben je in principe btw-plichtig.  Hierdoor moet je dus een btw-nummer aanvragen.

Er zijn welke enkele uitzonderingen : je bent niet btw-plichtig :

  • als je als zelfstandige voor een kleine onderneming werkt met een jaaromzet excl. BTW kleiner dan 5.577,60 euro,
  • als je lesgeeft aan een sportschool erkend als onderwijsinstelling,
  • of als je slechts lesgeeft voor verschillende clubs in ondergeschikt verband, volgens de bepalingen van de betreffende sportclubs.

 

Zowel de zelfstandige als de loontrekkende sporttrainer wordt onderworpen aan de personenbelasting.
Men kan als sporttrainer ook een rechtspersoon oprichten  waarin men de activiteit uitoefent in naam en voor rekening van de vennootschap.  Afhankelijk van de vorm van de vennootschap gaat men aan de vennootschap- of rechtspersonenbelasting onderworpen worden.
Het gedeelte van de winst dat de sporttrainer zich wil toekennen onder de vorm van een dividend, tantième of salaris wordt aan de personenbelasting  onderworpen.

 

 

Comments are closed.